TERMÍNY JARNÍCH A VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN PRO ČR

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
02.02.-09.02.2019 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
   
09.02.-16.02.2019 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
   
16.02.-23.02.2019 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
   
23.02.-02.03.2019 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
   
02.03.-09.03.2019 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
   
09.03.-16.03.2019 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
   
18.4. -22.4.2019 Velikonoce (čt-po)
   
01.02.2019 jednodenní pololetní prázdniny

CO BYSTE NEMĚLI PODCENIT:

  • POJIŠTĚNÍ - jeho rozsah a spoluúčast (léčebné výlohy i storno zájezdu pro případ onemocnění).
  • DOPRAVU a s ní spojené všechny starosti (parkování, poplatky za dálnice a silnice, servis vozidla, únavu, se kterou sedáte často za volant (a to jak po lyžařském týdnu, tak i před dovolenou). Možnost odpočinku a starosti přenechané profesionálním řidičům při využití autobusové dopravy.
  • DOSTATEČNOU ČASOVOU REZERVU před příjezdem do středisek mohou být zácpy na silnicích a Váš pozdní příjezd Vám naprosto znepříjemní začátek Vaší dovolené jak ve Francii, tak i v Itálii. Také se Vám může stát, že Vám zavřou tunel či jinou příjezdovou cestu... V zimě POZOR na uzavřené průjezdy přes horské průsmyky, které jsou otevřené jen v létě. Nespoléhejte jen na navigaci!
  • VČASNÝ PŘÍJEZD DO STŘEDISKA JE VELKOU ZÁRUKOU SPOKOJENOSTI
  • BALENÍ jen přiměřeného množství zavazadel, především potravin, které jsou dnes v mnohých případech na stejné cenové úrovni.
  • UBYTOVÁNÍ - při objednání si řádně rozmyslet chcete-li studio nebo apartmá, mono či bilo, jak velký a prostorný byt objednáváte, pokud nemáte přesný popis bytu, tak s největší pravděpodobností počítat s palandami. Dobře přebírat byty - včas oznámit vady a nedostatky - kauci hradíte většinou sami. Nezapomenout dokumenty - poukazy k ubytování a na skipasy.

SLUŽBY DELEGÁTA CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Služby delegáta – tzv. terénního technického pracovníka CK jsou zajišťovány ve většině středisek buď přímou účastí zástupce CK nebo v některých případech formou asistenční služby, k zastižení pouze na mobilním telefonu. U některých středisek není delegát k dispozici vůbec, pro tyto případy musí využít klient tel. spojení na nepřetržitou službu CK v ČR.

Dispečink CK pro řešení vzniklých nenadálých situací je po celou dobu pobytu zákazníka na telefonním čísle uvedeném v pokynech k odjezdu.

Itálie - termíny garantovaných delegátských služeb (dle střediska)

Livigno: 02.12. až 14.04.
Alpe Lusia / San Pellegrino - Tre Valli**, Aprica, Bormio / San Colombano, Madesimo, Madonna di Campiglio / Pinzolo, Marilleva / Folgarida, Monte Bondone, Paganella, Santa Caterina, Tonale / Ponte di Legno, Val di Fassa e Carezza a Val di Fiemme / Obereggen: 02.12. až 23.12. a 07.01. až 07.04.
(některý / některé z okrajových týdnů neplatí u těch středisek, u kterých k těmto nejsou vypsány termíny pobytu)
Arabba / Marmolada - jen oblast Marmolada: 07.01. až 03.04.

 

SMLOUVU (SOZ/OSCR) JE MOŽNÉ UZAVŘÍT

  • v cestovní kanceláři osobně
  • prostřednictvím formuláře, zaslaného emailem, faxem, poštou nebo jen dodáním vyžádaných osobních dat a zpracováním v CK – návrh smlouvy předkládá zákazníkovi CK. Zákazník smlouvu, kterou obdrží od CK, zkontroluje, odsouhlasí a podepsanou a potvrzenou kopii vrátí zpět CK.

Smlouva musí být písemná a musí obsahovat náležitosti stanovené pro potvrzení o zájezdu dle NOZ, zejména označení smluvních stran, vymezení zájezdu, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu - přesný rozsah poskytovaných služeb, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy, jakož i poplatky, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny. Ve smlouvě je uveden u každého zákazníka skipas, který si objednal (jeho druh a platnost včetně věkové kategorie), který může být součástí objednaného ubytování, a v tomto případě je ve smlouvě uvedena nulová hodnota, neboť jeho cena je součástí ceny ubytování. Nedílnou součástí SOZ jsou tyto podmínky a informace CK Talpa spol. s r.o., katalog CK a konkrétní nabídka rezervace. Platnost smlouvy a jejích nedílných příloh nastává podpisem CK; a účinnosti nabývá okamžikem úhrady zálohy a podpisem zákazníka. V případě, že zákazník nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu, zaniká smlouva s účinky od začátku.

Zákazník podpisem smlouvy zároveň stvrzuje, že se seznámil s obsahem smlouvy a s vymezením zájezdu, s časem jeho zahájení a ukončení, se všemi službami cestovního ruchu, podmínkami pojištění a výše odstupného, a že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy, včetně katalogu a těchto podmínek a informací platných pro zájezdy a služby CK, že všechny smluvní podmínky přijímá a souhlasí s nimi. Zákazník tímto potvrzuje, že je zmocněn jednat jménem ostatních osob uvedených ve smlouvě. Takto potvrzená smlouva obsahuje veškeré klientem objednané služby včetně kalkulace celkové ceny.

Originál dokumentu vždy obdrží zákazník (objednavatel) potvrzený od CK po úhradě zálohy. Zákazník může nahlásit jinou osobu na zájezd místo sebe za manipulační poplatek 300,- Kč. Při změně zákazníka původní a nový zákazník odpovídají za zaplacení ceny a úhradu nákladů, které CK v této souvislosti vzniknou společně a nerozdílně. Oznámení o změně zákazníka musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a zároveň i prohlášení, že splní veškeré podmínky účasti na zájezdu. Oznámení musí být doručeno alespoň sedm dní před zahájením zájezdu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zároveň se smlouvou obdrží zákazník doklad o pojištění CK proti úpadku.

Zákazník má právo zažádat CK o dílčí změnu objednaných fakultativních služeb již uvedených ve smlouvě za jiné služby. V případě, že tato změna bude možná a bude provedena, zavazuje se zákazník zaplatit manipulační poplatek ve výši 300,- Kč/os.

REZERVACE PŘIHLÁŠKY PLATBY POKYNY K POBYTU

Zpravidla do pěti dnů od objednání nebo do data uvedeného v nabídce potvrzení rezervace, je nutné uzavřít smlouvu a zároveň zaplatit zálohu 50% z ceny objednaných služeb (zaokrouhleno vždy na 500,-Kč), a to za každého účastníka. Doplatek je povinen každý účastník zaplatit nejpozději do šesti týdnů před odjezdem, nebo dle data uvedeného ve smlouvě. Zákazník odpovídá za správnost veškerých údajů, které do dokumentů uvedl. Při zaplacení zálohy je doporučené objednat dodatečné služby (prodloužení permanentky na 7. (sedmý) den, rozšíření platnosti permanentky na další oblast, druh pojištění, dopravu a další nabízené služby). Později není CK povinna takové objednávce – změně smlouvy vyhovět. Po zaplacení doplatku, nejpozději 7 (sedm) dní před odjezdem, obdrží zákazník písemné informace o místě a čase odjezdu a podrobnější informace k pobytu a k zakoupeným službám. Rady na cestu, doporučené trasy a podrobnější informace z našich zkušeností najdete aktuálně také na www.talpa.cz. Poukazy k ubytování jsou k vyzvednutí v CK cca 1 (jeden) týden před nástupem pobytu (dle střediska); na základě žádosti mohou být zaslány poštou.

PLATBY

  • platbou na účet: zákazník zašle zároveň s přihláškou či osobními daty potvrzení o skutečně provedené platbě,
  • v hotovosti v cestovní kanceláři (zákazník obdrží potvrzení o zaplacení na místě)

Datem splatnosti je datum připsání platby na účet CK.

Bankovní spojení: č. ú.: 19-1553810227/0100

VS = variabilní symbol

a) č. střediska a datum ve tvaru den 00 měsíc 00 rok 00 (Např. Tignes 05/01/2013 VS = 515050113)

b) dle cestovní smlouvy

c) nebo přidělený VS dle individuálních objednávek.

KS = konstantní symbol 0308

SS = specifický symbol

a) datum narození ve tvaru rodného čísla bez č. za lomítkem

b) číslo smlouvy o zájezdu nebo číslo objednávky služeb CK 

Poznámka – je možné napsat jméno objednatele či vlastní

Fakturace: v případě žádosti o vystavení faktury k úhradě zájezdu musí klient dodat veškeré potřebné podklady k vystavení faktury najednou (název subjektu, IČO příp. DIČ, adresu sídla a dodání, ev. textové upřesnění). V případě změn ve fakturaci bude klientovi účtován manipulační poplatek 100,- Kč.

 

UBYTOVÁNÍ

Kategorizace ubytovacích kapacit je oficiálně označena symbolem * až **** u kapacit, které toto označení oficiálně obdržely dle platných vyhlášek (zpravidla u hotelů), u ostatních kapacit symbolem ^
až 4^ (pokud není uvedeno jinak v konkrétní nabídce či popisu u ubytovací kapacity). Toto zatřídění odpovídá kritériím a hodnocení kvality služeb z pohledu naší CK.

^ekonomik, ^^standard, ^^^komfort, ^^^^ luxus

Služby označené *, jsou za příplatek. Tyto ceny jsou zpravidla zveřejněny majitelem objektu na místě nebo na vyžádání v CK.

Služby označené #, jsou omezeny, zpravidla věkem.

Hotelové pokoje: P2 dvoulůžkové s manželskou postelí, nebo dvěma samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou nebo vanou. P3 třílůžkové zpravidla s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, může být i přistýlkou či rozkládacím křeslem nebo 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou ev. vanou. P4 čtyřlůžkové většinou s manželskou postelí ev. samostatnými lůžky, typ 3 a 4 lůžka či oddělení pokoje v popisu u kapacity, sociální zařízení většinou se sprchou. U hotelových pokojů cena zpravidla zahrnuje denní úklid.

Francie -popis apartmánů a studií (standardní kategorie) - ST/2-4 – studio pro 2-4 os. cca 25 m2, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, kuchyňským koutem a příslušenstvím, v oddělené předsíni palanda, některá studia mají balkon. AP/4-6 – apartmá pro 4-6 os. cca 28 - 35 m2, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (v některých případech typ „šuplík”), 1 ložnice s manželskou postelí (možné jsou i oddělené postele) v oddělené předsíni palandy, sociální zařízení, kuchyňský kout, některá studia mají balkon. AP pro více os., jsou byty s více místnostmi a různým rozložením lůžek, vždy dle konkrétního popisu u dané kapacity. Účelně a úsporně vybavená francouzská studia nebo apartmá, typu našich garsoniér o jedné nebo dvou místnostech a rozšířené chodbě, obvykle vybavené rozkládacími lůžky, palandami, dvoupostelí nebo tzv. šuplíky, kuchyňským koutem (vařič, lednička, trouba, dřez a nádobí pro úsporné vaření, někde i myčka nádobí) koupelna a WC, převážně i balkón. U luxusnějších kapacit je vybavenost vyšší kvality. Residence jsou umístěné převážně v centru střediska, nebo v jeho dostatečné blízkosti nedaleko sjezdovek. V případě vzdálenějšího ubytování je možnost použití bezplatného skibusu, jehož zastávka je v uvedené vzdálenosti nebo zpravidla do 50 m od rezidence. Vybavenost standardních bytů a různá kvalita lůžek nemá vliv na cenu zájezdu.

Ubytování v Itálii je zpravidla označováno typy mono, bilo trilo, quadrilo ev. studio. Velikost a vybavení bytů je velmi různorodá, u typu mono se jedná o jednu místnost s příslušným vybavením a možností spaní pro uvedený počet osob. U kategorie bilo se jedná o dvě místnosti, oddělenou ložnici a obývací pokoj s jídelním koutem, u kategorie trilo o tři místnosti, v podstatě o další ložnici navíc.

U Rakouska se zpravidla jedná o velmi prostorné apartmánové byty s vybavenou kuchyní a příslušným počtem ložnic a sociálních zařízení.

Nejobjektivnějším kritériem pro výběr bytu je jeho rozloha – tedy m2 a počet oddělených místností, či počet sociálních zařízení u vícekapacitních bytů. Údaje o rozloze mají orientační charakter.

Každý účastník je povinen po skončení ubytování, tj. v sobotu dopoledne či v jiný odjezdový den, předat zpravidla čistý a uklizený byt, pokud nemá úklid zahrnut v ceně (dle pokynů k odjezdu).

Upozorňujeme všechny naše zákazníky na skutečnost, že rezidence ve Francii nejsou pojištěny proti krádežím. Odpovědnost ubytovatele za odložené a vnesené věci se řídí právním řádem státu, kde ubytování probíhá (místem ubytovacího zařízení). Právní řád není totožný se spotřebitelsky příjemnou českou právní úpravou.

Teplota v ubytovacích kapacitách bývá nižší, než je obvyklé u nás. Převážná většina ubytovacích kapacit zejména v Itálii, ale i ve Francii, Švýcarsku a ojediněle i v Rakousku, je standardně vytápěna nejčastěji v rozmezí 19-23°C, maximálně však do 23°C a v mnohých případech ani není možné topení na více stupňů nastavit.

Pokud je v ubytovací kapacitě wifi připojení k dispozici, negarantujeme klientovi kvalitu signálu v celém objektu. CK neodpovídá za ev. technické nedostatky wifi připojení inzerovaného poskytovateli v místě pobytu, a to jak ve středisku, tak i mimo něj.

Nástup k ubytování - otevírací hodny v recepcích. V pokynech k odjezdu obdrží klient čas nástupu k ubytování, převzetí bytu či otevření recepce, agentury nebo přítomnost majitele pensionu. Tyto časy je nutné respektovat. Representant objektu není mimo určené hodiny povinen být v místě. V případě nouze je nutné oznámit včas svůj důvod a domluvit si náhradní možnost převzetí své ubytovací jednotky a to buď samostatně na základě odjezdových pokynů nebo s pomocí dispečinku CK.

Nástupy k ubytování jsou zpravidla v odpoledních hodinách a povinnost předání zpět je cca do 10,00 hod. v odjezdový den. Zákazník má povinnost dodržovat podmínky pro ubytování, stravování, dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb a dodržovat další povinnosti, stanovené mu odpovídajícími právními předpisy.

Závěrečný úklid: v převážné většině u ubytovacích kapacit ve Francii není úklid zahrnut v ceně, zpravidla u komfortnějších kapacit úklid v ceně je zahrnut, v Itálii a Rakousku je ve většině případů v ceně zájezdu obsažen, v některých případech je formou povinného doplatku např. i v CK nebo na místě, i přes to, je klient povinen provést běžný úklid, např. uklidit kuchyň a její příslušenství, včetně odpadků a myčky, odmrazit lednici, zamést podlahu atd. Přesné informace obdrží klient při objednání kapacity a dále v pokynech na cestu. 

KAUCE (není-li uvedeno jinak)

Kauce spojená s ubytováním je garanční platba majiteli bytu nebo agentuře spravující byt, který je zákazníkovi poskytován k jeho pobytu. Slouží jako jistina proti poškození bytu a jeho vybavení. Převzetí bytu je převážně podloženo písemným protokolem, odevzdaným do 24.ev. 48. hod., zpět zpravidla pronajímateli dle jeho pokynů. Vrácení kauce je podmíněno zpětným předáním bytu pronajímateli převážně po ukončení ubytování. Je možné ji hradit opisem platební karty, hotovostí, šekem (pokyny o možném způsobu úhrady pro danou rezidenci obdrží klient v pokynech k odjezdu).

V převážné většině ji hradí zákazníci sami tzv. opisem platební karty (bankovní služba) nebo v EUR. Na hromadných zájezdech může být i úhrada prostřednictvím delegáta CK. Zákazník se zavazuje předat po ukončení pobytu nepoškozený byt a jeho vybavení v takovém stavu, v jakém jej převzal a v případě, že tak neučiní, zavazuje se uhradit veškeré náklady a pokuty s tím spojené. Zákazník se zavazuje uhradit na místě ve středisku, a to před zahájením přepravy zpět do ČR, veškeré poplatky požadované správcem rezidence za porušení ubytovacího řádu, např. neuklizený byt, poškození vybavení bytu, rušení nočního klidu, veškeré náklady spojené se zásahem policie z důvodů nadměrného požití alkoholu a rušení nočního klidu. Pokud zákazník neuhradí před odjezdem požadovaný poplatek, může být vyloučen z přepravy bez jakékoli náhrady. Zákazník se upozorňuje, že v každé zemi platí vnitrostátní zákony místní předpisy a nařízení, které je třeba dodržovat a respektovat.

Kauce za skipasy (pokud je vyžadována) je převážně platba za tzv. propůjčení karty, na které je elektronicky zakódovaná nakoupená služba a její druh. Ve většině případů je karta vratná po skončení pobytu, tedy po skončení využití služby. V ojedinělých případech je karta nevratná a zůstává zákazníkovi ke zpětnému použití.

SKIPASY A FOTOGRAFIE NA SKIPASY

Francie a Itálie - pro většinu zájezdů v katalogu je skipas zahrnut v základní ceně. Rakousko – je skipas v ceně pouze výjimečně. V katalogu a na www.talpa.cz je proto u rakouských středisek uvedená cena za veřejný skipas, který zákazník může koupit v místě pobytu.

Druh skipasu je uveden v ceníku a další jeho možné rozšíření platnosti je v nabídce - ceníku. V případě objednání skipasu v CK není již na místě možná změna platnosti skipasu. Z tohoto důvodu je nutné upřesnit požadovanou platnost skipasu již ve smlouvě. Ve smlouvě je uveden druh skipasu, který zákazník objednal.

U převážné většiny skipasů zlevněné kategorie (děti, junioři senioři, atd.) je na místě požadováno předložení cestovního dokladu – nároku na slevu) – V převážné většině středisek při nároku na skipas kategorie bimbo (dítě zdarma) je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem, co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti.

Ve většině středisek je skipas nepřenosný, tj. není možné si jej navzájem měnit ani půjčovat a to ani v rámci rodiny.

Kauce za skipas jsou v případě potřeby upřesněny v pokynech k odjezdu (viz výše Kauce). Upozorňujeme také, že nárok na náhradu nečerpaného skipasu nevzniká ani v případě nečerpání z důvodů úrazu, pokud tak není klient samostatně pojištěn a ani v případě špatných klimatických podmínek. V případě, že středisko rozhodne o poskytnutí náhrady z jakéhokoli důvodu a je tato služba refundována, poskytne tuto náhradu CK i klientovi. Pokud středisko či majitel přepravního zařízení tuto náhradu neposkytnou, nevzniká držiteli skipasu nárok na jakoukoli náhradu. Pokud je poskytovatelem skipasu nabízena jako bonus možnost využití skipasu v jiném než mateřském středisku, nezakládá toto v případě nefunkčnosti areálu jakýkoli nárok na refundaci.

Zhruba v 30% středisek je třeba fotografie na skipas, (buď samostatná fotografie, nebo jen z cestovního dokladu pro scan). Potřeba a druh „fotografie“ je upřesněna dle střediska, vždy v pokynech k odjezdu. Tuto „fotografii“ odevzdáte společně s poukazem na skipasy v pokladně vleků nebo v agentuře, kde obdržíte na základě těchto dokladů skipas.

CESTOVNÍ DOKLADY - VÍZOVÁ POVINNOST

Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, a rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů a zákonů ČR a navštívené země. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. Námi nabízené kapacity jsou ve státech, které podepsaly Schengenské dohody. Z tohoto důvodů se občanů ČR v současné době netýkají žádné speciální podmínky pro vstup do těchto států (Francie, Itálie, Rakousko Švýcarsko, Německo) Občan ČR k cestě do států EU (včetně Švýcarska) může použít jako cestovní doklad pas nebo občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Děti do 15 let musí mít svůj vlastní cestovní doklad. Dále doporučujeme vzít s sebou evropský průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.

Pro jednotlivé státy uvádíme spojení na konzulární úřady. Aktuální informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz . Podrobnější seznam včetně jednotlivých konzulárních poboček uvádíme také na www.talpa.cz.

 

Velvyslanectví ČR ve Francii, Ambassade de la République Tchèque,15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
Telefon+331/40651300, Nouzová linka+33/607764394

 

Velvyslanectví ČR v Itálii, Ambasciata della Repubblica Ceca, Via dei Gracchi 322, 00192 Roma
Telefon+39 06 360 95 71-3, Nouzová linka+39 335 310 450

 

Velvyslanectví ČR v Rakousku, Botschaft der Tschechischen Republik, Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien
Telefon+431 89958 0, 89958 111 Nouzová linka+43 676 84964 615

 

Velvyslanectví ČR v Německu, Botschaft der Tschechischen Republik, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin
Telefon+4930/226380 Nouzová linka+49/170/2479956

 

Velvyslanectví ČR ve Švýcarsku, Ambassade de la République Tcheque, Muristrasse 53, 3006 Bern P.O.Box 537
Telefon+41/ 313 504 070 Nouzová linka+41/796 413 300

 

Pomoc v nesnázích

Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK neprodleně pomoc, přičemž se zákazník zavazuje nahradit CK náklady, které jí v souvislosti s tím vzniknou, nelze-li nesnáze přičítat CK..

Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

září - březen:
po - čt: 9:00 - 18:00
pá: 9:00 - 16:00

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo