Lyžařský instruktor zdarma

Velmi úspěšnou novinkou zimní sezóny 2015/2016 byla služba lyžařské či snowboardové školy, poskytovaná klientům CK TALPA zcela zdarma, resp. bez jakéhokoli příplatku k běžné ceně zvoleného lyžařského zájezdu. I letos se proto bude jednat o služby profesionálních zahraničních, resp. českých instruktorů prestižních lyžařských či snowboardových škol ve vybraných italských střediscích, a to v Aprice (zde pouze lyžování, ale zato i včetně dětí od 6 let), na Paganelle a v Peju.

  • Aprica: 
  • Paganella: 
  • Pejo: 

Bližší informace k organizaci obdržíte u delegáta.

Cílem je poskytnout klientům zábavnou formou možnost jiného pohledu na lyžování nebo snowboarding, osvěžení si teoretických základů a „kondiční jízdy“ za supervize zkušených učitelů; nejde tedy o komplexní individuální výuku, ale spíše o vylepšení Vašeho stylu. 

Ve středisku Paganella je pak možnost zúročit získané dovednosti a zúčastnit se závodů ve slalomu, cena cca 8 € / os.

Podmínky využití služeb lyžařského instruktora zdarma:

  • mít osvojeny alespoň elementární základy sjezdového lyžování či snowboardingu vč. užívání přepravních zařízení (tedy „nestát poprvé na lyžích / snowboardu“ a „dokázat sám sjet bez obav kopec v průměrném tempu“)
  • dovršit 6, resp. 12 let věku dle střediska
  • zájem o službu projevit u CK nejpozději současně s úhradou doplatku zájezdu (zahraniční partner potřebuje lhůtu na dostatečnou personální přípravu)

Instruktoři hovoří vždy anglicky a italsky (na Paganelle rovněž česky), další jazyky negarantujeme. Nicméně u zájemců z řad klientů není vyžadována jakákoli míra znalostí příslušných jazyků.

Budou vytvářeny malé skupinky (max. 5 osob) reflektující nejen počet přihlášených, ale i jejich lyžařské schopnosti, a to vše tak, aby byla zajištěna dostatečná míra individuální pozornosti instruktora každému jednotlivci ve výukové skupince. Každý zájemce má nárok na 2hodinovou lekci (nejde ji rozdělit na kratší úseky, nutno čerpat vcelku), a to v některém ze dnů od pondělí do pátku včetně (přesný den a čas určuje CK).

Pro náležité rozřazení bychom zájemce rádi požádali, aby se předem, při objednávání služby, co možná nejobjektivněji sami zařadili do kategorií „AMATÉR“ (začátečník až pokročilý začátečník), nebo „2PROFESIONÁL“ (středně a více pokročilí lyžaři / snowboardisté).

Dovolujeme si upozornit, že pokud počasí nedovolí výuku, může být zrušena bez náhrady (vzhledem k časovému vytížení smluvních instruktorů ve středisku) – v takovém případě není možno tuto službu nárokovat a reklamovat její neposkytnutí (i vzhledem k její bezplatnosti).

Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:
út - čt:  9:00 - 15:00

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo