Pojištění

Pojištění k zájezdům

Cestovní pojištění od Union pojišťovny - sjednání online

Cestovní pojištění od Union pojišťovny

V základní ceně zájezdu není pojištění zahrnuto. Pojištění však můžete mít uzavřeno naším prostřednictvím.

Pojištění je samostatná služba nabízená CK. CK pojištění pouze zprostředkovává. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a zvolenou pojišťovnou. Zákazníkovi se doporučuje uzavřít cestovní zdravotní pojištění a pojištění storna, přičemž může využít produktu, který zprostředkovává CK.

V ceně zájezdu není zpravidla pojištění zahrnuto.

Nesjednání takového pojištění znamená, že v případě pojistné události přebírá zákazník plnou zodpovědnost za důsledky takto vzniklých škod. Nepodceňujte výběr pojištění, nikdy nevíte, co zákeřného na Vás ze zdravotního hlediska čeká, nespoléhejte jen na pojištění platební karty.

 

Případné vzniklé pojistné události a další nároky z pojistných smluv řeší zákazník přímo s pojišťovnou. CK nepřísluší posuzovat existenci či výši uplatňovaných nároků plynoucích z tohoto vztahu. Podrobnosti o pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny, doba trvání pojištění odpovídá době trvání zájezdu včetně cesty. V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že úhradou ceny zájezdu ve smlouvě je uhrazeno též pojistné (ev. i na zrušení cesty stornopoplatků, pokud zákazníkem sjednaná varianta toto pojištění obsahuje). Pojistné za storno pojištění nelze zákazníkovi vrátit ani při odstoupení od smlouvy. Zákazník uzavřením smlouvy rovněž potvrzuje, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány informace o cestovním pojištěni a pojistné podmínky.

 

CK Talpa zprostředkovává pojištění UNION, podrobný rozpis limitů a cen je v samostatné příloze, na www.talpa.cz. Jedná se o pojištění na cesty a pobyt, které může obsahovat mimo jiné pojištění STORNA a pojištění na lyžování včetně snowboardingu i možnosti jízd ve volných terénech.

Dále si můžete sjednat individuální pojištění včetně pojištění storna dle vlastního výběru samostatně on-line přímo na www.talpa.cz, a to i v průběhu Vašeho pobytu. Tudíž je možné uzavřít pojištění např. jen na pohyb na sjezdovkách a v případě zájmu z místa pojistit jen několik dnů na lyžování v terénu.

Kombinace u on-line pojištění volíte dle vlastního uvážení. Pokud uzavíráte pojištění on-line i na storno zájezdu, je nutné jej uzavřít zároveň se smlouvou, nejpozději 1 den od obdržení smlouvy od CK, v případě sjednání pojištění bez storna, sjednáváte pojištění kdykoli.

 

Limity, druh pojištění, ceny jednotlivých pojistných variant jsou uvedeny v přiložené samostatné tabulce.

 

Z našich zkušeností

Při vyřizování pojistných událostí od Vás pojišťovny budou vyžadovat doklady k nastalým situacím. Je proto nutné si opatřit doklady k těmto jednáním přímo na místě, kde se Vám pojistná událost stala. Např. protokoly od policie či majitele objektu, zdravotní dokumentaci. Vždy postupujte dle rad Vaší pojišťovny a její asistenční služby či jejího dispečinku. Pojistnou událost hlaste již z místa pobytu.

Lyžárnu používáte na vlastní nebezpečí. Pokud dojde ke krádeži a vy jste na tento případ pojištěni, vyžadují pojišťovny protokol od policie, ve kterém musí být jasně uvedeno, že bylo použito násilí nebo byla překonaná překážka. Pojištění se vztahuje pouze na věci ve Vašem osobním vlastnictví, ne na věci z půjčoven.

Upozorňujeme všechny naše zákazníky na skutečnost, že rezidence ve Francii nejsou pojištěny proti krádežím. Odpovědnost ubytovatele za odložené a vnesené věci se řídí právním řádem státu, kde ubytování probíhá (místem ubytovacího zařízení). Právní řád není totožný se spotřebitelsky příjemnou českou právní úpravou.

Residence v Itálii i v Rakousku jsou zpravidla rodinné podniky, kde je pojištění objektu obvyklé v rámci rodinného pojištění. Nelze na toto ale spoléhat.

 

Doporučení

Ve Francii si při odběru skipasu můžete samostatně zakoupit pojištění Carre Neige. Pojištění nabízí pojistné krytí do výše 50.000 € na jednu pojistnou událost a jeho rozsah je následující:

Pojištění lyžování a všech sportů na sněhu, v případě pojistné události neplatíte nic ze svého, zahrnuje i asistenční služby a právní pomoc, online hlášení pojistné události. Celková maximální výše plnění na jednu pojistnou událost: 50.000 € s jednorázovou spoluúčastí 40 €. Pojištění zahrnuje i lyžování mimo sjezdovky v oblastech dostupných provozovanými lanovkami a vleky. Zahrnuje i zdravotní pojištění v případě nemoci, pojištěna je i repattriace v případě úrazu včetně členů rodiny. Náhrady při provozu lanovek jsou pojištěny jen pro případ, že nejezdí z důvodu výpadku elektrického proudu, ne z důvodu nepříznívého počasí.

Podrobné podmínky tohoto pojištění jsou uvedeny vždy v každém středisku. Jeho cena se pohybuje okolo 2,90 EUR/den.

 

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona 159/1999 Sb. - Union pojišťovna

Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

září - březen:

po - čt: 10:00 - 18:00
pá: 10:00 - 15:00   

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo