Pojištění

Individuální cestovní pojištění (ICP) od Union pojišťovny - sjednání online

Doklady a informace k jednotlivým typům pojištění

Pojištění k zájezdům

V základní ceně zájezdu (objednávky) není zahrnuto pojištění cestovní - tzv. zdravotní, léčebné výlohy, asistenční služby, storno objednaných služeb, odpovědnost, úraz, technická pomoc, zavazadla, doklady, zpětná přeprava a další.

Rozsah možných pojištění a jejich kombinace, které nám nabízí Union pojišťovna jsou velmi rozsáhlé a jejich výše pojistného krytí, včetně asistenčních služeb je na vysoké úrovni. Zpracovali jsme pro Vás zjednodušený přehled nejpotřebnějšího pojištění. Nepodceňte v dnešní době možnosti a rozsah pojištění i vzhledem k pandemii Covid. Pečlivě zvažte, jaké krytí pojistných událostí máte z osobních pojistek a platebních karet.

My Vám nabízíme ve spolupráci s Union pojišťovnou několik variant, jak si správně lyžařský zájezd pojistit, či jen dopojistit, abyste byli v klidu, při řešení ev. vzniklých pojistných událostí. Rozsah typů pojištění A i B (A/30, A/30 Pandemic, B/70, A60…) je rozsáhlejší, než zde uvádíme. Kompletní přehled je uveden v jednotlivých dokumentech o pojištění.

  1. Pojištění můžete mít uzavřeno prostřednictvím CK, tj. obsaženo ve Vaší smlouvě k objednané službě u CK.
     
  2. Nebo si můžete pojištění uzavřít sami on-line přímo z odkazu na našich stránkách. Zde si můžete vybrat rozsah pojištění, např. i včetně storna zájezdu, a to i pro každou osobu samostatně. http://www.talpa.cz/sluzby-slevy/pojisteni/online-pojisteni-union/
     
  3. Nebo můžete mít kombinaci uzavření pojištění prostřednictvím CK a zároveň samostatně on-line, dle typů pojistek. (Např. pojištění Pandemic prostřednictvím CK na celou dobu konání zájezdu (včetně storna) a současně se před odjezdem připojistit pouze na 6 nebo 7 dní lyžování, tzv. natypovat on-line pojištění.)

 

Zde Vám nabízíme následující možnosti, kombinaci pojistek:

Zjednodušený stručný přehled pojištění UNION pojišťovny zprostředkování přes CK
CPUZ slevy na děti do 15 let 1 DEN 8 DNÍ 10 DNÍ STORNO ODP TP ÚRAZ
pojištění 1 dosp. os. B/70 lyžování sjezdovky i terén 70 560 700 max 12t./36t.sml. ano ano ano
pojištění 1 dosp. os. A/30 lyžování sjezdovky i terén 90 720 900 max 30t./90t.sml. ano ano ano
pojištění 1 dosp. os. A/30 PANDEMIC * bez lyžování 70 560 700 max 30t./90t.sml. ano* ano* ano*
pojištění 1 dosp. os. A/30 PANDEMIC včetně lyžování 140 1120 1400 max 30t./90t.sml. ano ano ano
  on-line klientem samostatně
ICP on-line slevy na děti do 18 let a rodiny 1 DEN 6 DNÍ 7 DNÍ STORNO ODP TP ÚRAZ
pojištění 1 dosp. os. ICP lyžování sjezdovky 18 108 126 možné ano ano možné
pojištění 1 dosp. os. ICP lyžování sjezdovky i terén 36 216 252 možné ano ano možné

*pojištění se nevztahuje ke škodě způsobené v souvislosti s lyžováním

 

CPUZ = Cestovní pojištění účastníka zájezdu
ICP = Individuální cestovní pojištění
ICP = Individuální cestovní pojištění  ON-LINE

http://www.talpa.cz/sluzby-slevy/pojisteni/online-pojisteni-union/

možné = lze objednat - natypovat v systému on line za příplatek
sml. = smlouva
STORNO = pojištění zrušení objednaných cestovních služeb
ODP = pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
TP =  pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci
Úraz = pojištění trvalých následků úrazu

Kompletní podmínky jednotlivých typů pojištění, jsou vypsané v jednotlivých dokumentech Union pojišťovny.

http://www.talpa.cz/sluzby-slevy/pojisteni/pojisteni/

 

Pojištění je samostatná služba nabízená CK. CK pojištění pouze zprostředkovává. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a zvolenou pojišťovnou. Zákazníkovi se doporučuje uzavřít cestovní zdravotní pojištění a pojištění storna, přičemž může využít produktu, který zprostředkovává CK.

V ceně zájezdu není zpravidla pojištění zahrnuto.

Nesjednání takového pojištění znamená, že v případě pojistné události přebírá zákazník plnou zodpovědnost za důsledky takto vzniklých škod. Nepodceňujte výběr pojištění, nikdy nevíte, co zákeřného na Vás ze zdravotního hlediska čeká, nespoléhejte jen na pojištění platební karty.

 

Případné vzniklé pojistné události a další nároky z pojistných smluv řeší zákazník přímo s pojišťovnou. CK nepřísluší posuzovat existenci či výši uplatňovaných nároků plynoucích z tohoto vztahu. Podrobnosti o pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny, doba trvání pojištění by měla odpovídat době trvání zájezdu včetně cesty. V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že úhradou ceny zájezdu ve smlouvě je uhrazeno též pojistné (ev. i na zrušení cesty stornopoplatků, pokud zákazníkem sjednaná varianta toto pojištění obsahuje). Pojistné za storno pojištění zpravidla nelze zákazníkovi vrátit ani při odstoupení od smlouvy. Zákazník uzavřením smlouvy rovněž potvrzuje, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány informace o cestovním pojištěni a pojistné podmínky.

 

CK Talpa zprostředkovává pojištění UNION, podrobný rozpis limitů a cen je v samostatné příloze, na www.talpa.cz. Jedná se o pojištění na cesty a pobyt, které může obsahovat mimo jiné pojištění STORNA a pojištění na lyžování včetně snowboardingu i možnosti jízd ve volných terénech a nově i pojištění PANDEMIC.

Dále si můžete sjednat individuální pojištění dle vlastního výběru samostatně on-line přímo na www.talpa.cz, a to i v průběhu Vašeho pobytu. Tudíž je možné uzavřít pojištění např. jen na pohyb na sjezdovkách a v případě zájmu z místa pojistit jen několik dnů na lyžování v terénu.

Kombinace u on-line pojištění volíte dle vlastního uvážení. Pokud uzavíráte pojištění on-line i na storno zájezdu, je nutné jej uzavřít zároveň se smlouvou, nejpozději 1 den od obdržení smlouvy od CK, v případě sjednání pojištění bez storna, sjednáváte pojištění kdykoli.

 

Z našich zkušeností

Při vyřizování pojistných událostí od Vás pojišťovny budou vyžadovat doklady k nastalým situacím. Je proto nutné si opatřit doklady k těmto jednáním přímo na místě, kde se Vám pojistná událost stala. Např. protokoly od policie či majitele objektu, zdravotní dokumentaci. Vždy postupujte dle rad Vaší pojišťovny a její asistenční služby či jejího dispečinku. Pojistnou událost hlaste již z místa pobytu dle pokynů pojišťovny.

Lyžárnu používáte na vlastní nebezpečí. Pokud dojde ke krádeži a vy jste na tento případ pojištěni, vyžadují pojišťovny protokol od policie, ve kterém musí být jasně uvedeno, že bylo použito násilí nebo byla překonaná překážka. Pojištění se vztahuje pouze na věci ve Vašem osobním vlastnictví, ne na věci z půjčoven.

Upozorňujeme všechny naše zákazníky na skutečnost, že rezidence ve Francii nejsou pojištěny proti krádežím. Odpovědnost ubytovatele za odložené a vnesené věci se řídí právním řádem státu, kde ubytování probíhá (místem ubytovacího zařízení). Právní řád není totožný se spotřebitelsky příjemnou českou právní úpravou.

Residence v Itálii i v Rakousku jsou zpravidla rodinné podniky, kde je pojištění objektu obvyklé v rámci rodinného pojištění. Nelze na toto ale spoléhat.

 

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona 159/1999 Sb. - Union pojišťovna

Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

září - březen:

po a st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo