Civetta - skipasy

Výška areálu 979 - 2100 m
Výška střediska 979 - 1514 m
Z Prahy: 700 km
Z Brna: 705 km
47 sjezdovek (72 km)
Počet černých sjezdovek 5 Počet červených sjezdovek 37
Počet modrých sjezdovek 30 Počet zelených sjezdovek 0
22 lanovek a vleků
Počet lanovek 3x
Počet sedaček 10x
Počet vleků 9x
Běžecké tratě (km) 54
Snowpark
Kluziště
Bazén
7 nocí od
do
5. 12.
12. 12.
12. 12.
19. 12.
19. 12.
26. 12.
26. 12.
3. 1.
3. 1.
9. 1.
9. 1.
16. 1.
16. 1.
23. 1.
23. 1.
30. 1.
30. 1.
6. 2.
6. 2.
13. 2.
13. 2.
20. 2.
20. 2.
27. 2.
27. 2.
6. 3.
6. 3.
13. 3.
13. 3.
20. 3.
20. 3.
27. 3.
27. 3.
3. 4.
3. 4.
5. 4.
Civetta (P) bimbo 5, 6, 7 dnů -3000 -3000 -5900 -6900 -5500 -4600 -5300 -5300 -5900 -6900 -6900 -6900 -5900 -5150 -4600 -2550 -2550 -2550
Civetta (P) junior 5 dnů -1200 -1200 -2250 -2700 -2150 -1800 -2050 -2050 -2250 -2700 -2700 -2700 -2250 -2000 -1800 -1000 -1000 -1000
Civetta (P) junior 6 dnů -900 -900 -1750 -2100 -1650 -1400 -1600 -1600 -1750 -2100 -2100 -2100 -1750 -1550 -1400 -800 -800 -800
Civetta (P) junior 7 dnů -800 -800 -1500 -1800 -400 -1150 -1350 -1350 -1500 -1800 -1800 -1800 -1500 -1350 -1150 -650 -650 -650
Civetta (P) muž, žena 5 dnů -400 -400 -750 -900 -700 -600 -650 -650 -750 -900 -900 -900 -750 -700 -600 -350 -350 -350
Civetta (P) muž, žena 7 dnů 200 200 350 400 1800 300 350 350 350 400 400 400 350 300 300 150 150 150
Civetta (P) senior 5 dnů -650 -650 -1250 -1550 -1150 -950 -1100 -1100 -1250 -1550 -1550 -1550 -1250 -1150 -950 -550 -550 -550
Civetta (P) senior 6 dnů -300 -300 -600 -750 -550 -450 -500 -500 -600 -750 -750 -750 -600 -550 -450 -250 -250 -250
Civetta (P) senior 7 dnů -150 -150 -250 -350 1050 -200 -200 -200 -250 -350 -350 -350 -250 -250 -200 -150 -150 -150
Civetta (P) + D. Superski bimbo 5, 6, 7 dnů -3000 -3000 -5900 -6900 -5500 -4600 -5300 -5300 -5900 -6900 -6900 -6900 -5900 -5150 -4600 -2550 -2550 -2550
Civetta (P) + D. Superski junior 5 dnů -200 -200 -1850 -2350 -950 -950 -1650 -1400 -1550 -2500 -2500 -2500 -1550 -1500 -950 1200 1350 1350
Civetta (P) + D. Superski junior 6 dnů 550 550 -950 -1650 -500 -500 -850 -850 -950 -1900 -1650 -1900 -1300 -600 -450 1350 1150 1350
Civetta (P) + D. Superski junior 7 dnů 1100 1100 -600 -1250 150 -200 -500 -500 -600 -1250 -1250 -1250 -600 -250 300 2050 2050 2050
Civetta (P) + D. Superski muž 5 dnů 1000 1000 300 -600 800 600 250 -100 300 -600 -400 -400 300 650 650 3050 3050 2800
Civetta (P) + D. Superski muž 6 dnů 2050 1800 1150 250 1950 1250 600 1050 650 250 550 550 1150 750 1900 2750 2750 3050
Civetta (P) + D. Superski muž, žena 7 dnů 2850 2850 1700 1200 2600 1700 1550 1550 1700 1200 1200 1200 1700 1850 2400 4050 4050 4050
Civetta (P) + D. Superski senior 5 dnů 600 800 -700 -1050 350 50 -300 -600 -700 -1050 -1050 -1050 -300 -450 100 2300 2300 2500
Civetta (P) + D. Superski senior 6 dnů 1600 1300 450 -450 1250 700 0 400 0 -450 -450 -150 450 750 1300 2250 2250 2250
Civetta (P) + D. Superski senior 7 dnů 2250 2250 950 350 1750 1100 850 850 950 350 350 350 950 1150 1700 3400 3400 3400
Civetta (P) + D. Superski žena 5 dnů 1200 1000 300 -600 800 100 -100 -100 -100 -400 -400 -600 300 100 650 2800 3050 3050
Civetta (P) + D. Superski žena 6 dnů 2050 2050 1150 250 1650 1250 1050 600 650 550 550 250 650 750 1900 3050 2750 3050
Dolomiti Superski bimbo 5, 6, 7 dnů -3000 -3000 -5900 -6900 -5500 -4600 -5300 -5300 -5900 -6900 -6900 -6900 -5900 -5150 -4600 -2550 -2550 -2550
Dolomiti Superski junior 5 dnů 450 450 -750 -1750 -350 50 -650 -650 -750 -1750 -1750 -1750 -750 0 550 1950 1950 1950
Dolomiti Superski junior 6 dnů 1150 1150 0 -1000 400 700 0 0 0 -1000 -1000 -1000 0 750 1300 1950 1950 1950
Dolomiti Superski junior 7 dnů 1750 1750 400 -600 800 1050 350 350 400 -600 -600 -600 400 1150 1700 2600 2600 2600
Dolomiti Superski muž, žena 5 dnů 1950 1950 1450 450 1850 2000 1300 1300 1450 450 450 450 1450 2200 2750 3850 3850 3850
Dolomiti Superski muž, žena 6 dnů 2900 2900 2550 1550 2950 3000 2300 2300 2550 1550 1550 1550 2550 3300 3850 3850 3850 3850
Dolomiti Superski muž, žena 7 dnů 3800 3800 3050 2050 3450 3500 2800 2800 3050 2050 2050 2050 3050 3800 4350 4850 4850 4850
Dolomiti Superski senior 5 dnů 1450 1450 700 -300 1100 1350 650 650 700 -300 -300 -300 700 1450 2000 3250 3250 3250
Dolomiti Superski senior 6 dnů 2300 2300 1700 700 2100 2250 1550 1550 1700 700 700 700 1700 2450 3000 3250 3250 3250
Dolomiti Superski senior 7 dnů 3100 3100 2200 1200 2600 2650 1950 1950 2200 1200 1200 1200 2200 2950 3500 4100 4100 4100
bez skipasu bimbo, junior, muž, senior, žena -3000 -3000 -5900 -6900 -5500 -4600 -5300 -5300 -5900 -6900 -6900 -6900 -5900 -5150 -4600 -2550 -2550 -2550
5 nocí od
do
5. 12.
19. 12.
19. 12.
26. 12.
26. 12.
3. 1.
3. 1.
9. 1.
9. 1.
16. 1.
16. 1.
30. 1.
30. 1.
6. 2.
6. 2.
27. 2.
27. 2.
6. 3.
6. 3.
13. 3.
13. 3.
20. 3.
20. 3.
5. 4.
Civetta (P) bimbo 4, 5 dnů -2150 -4300 -4950 -4000 -3350 -3900 -4300 -4950 -4300 -3700 -3350 -1850
Civetta (P) junior 4 dnů -600 -1300 -1450 -1200 -1000 -1200 -1300 -1450 -1300 -1100 -1000 -550
Civetta (P) junior 5 dnů -350 -650 -750 -650 -550 -650 -650 -750 -650 -550 -550 -300
Civetta (P) muž, žena 5 dnů 450 850 1050 800 650 750 850 1050 850 750 650 350
Civetta (P) senior 4 dnů -200 -400 -450 -350 -350 -400 -400 -450 -400 -350 -350 -200
Civetta (P) senior 5 dnů 200 350 400 350 300 300 350 400 350 300 300 150
Civetta (P) + D. Superski bimbo 4, 5 dnů -2150 -4300 -4950 -4000 -3350 -3900 -4300 -4950 -4300 -3700 -3350 -1850
Civetta (P) + D. Superski junior 4 dnů 350 -950 -1300 -350 -600 -900 -950 -1300 -950 -650 -300 1250
Civetta (P) + D. Superski junior 5 dnů 650 50 -400 550 300 0 -250 -550 -250 -50 700 1900
Civetta (P) + D. Superski muž, žena 4 dnů 1350 500 250 1200 600 450 500 250 500 700 1050 2600
Civetta (P) + D. Superski muž 5 dnů 1850 1900 1550 2500 1850 1300 1900 1550 1500 1550 2450 3750
Civetta (P) + D. Superski senior 4 dnů 1050 50 -300 650 200 0 50 -300 50 250 600 2150
Civetta (P) + D. Superski senior 5 dnů 1450 1300 700 1650 1300 800 1300 700 900 1000 1850 3000
Civetta (P) + D. Superski žena 5 dnů 2050 1900 1350 2500 1850 1300 1900 1350 1900 2100 1900 3500
Dolomiti Superski bimbo 4, 5 dnů -2150 -4300 -4950 -4000 -3350 -3900 -4300 -4950 -4300 -3700 -3350 -1850
Dolomiti Superski junior 4 dnů 550 0 -650 300 550 0 0 -650 0 600 950 1900
Dolomiti Superski junior 5 dnů 1300 850 200 1150 1300 750 850 200 850 1450 1800 2650
Dolomiti Superski muž, žena 4 dnů 1700 1850 1200 2150 2150 1600 1850 1200 1850 2450 2800 3500
Dolomiti Superski muž, žena 5 dnů 2800 3050 2400 3350 3250 2700 3050 2400 3050 3650 4000 4550
Dolomiti Superski senior 4 dnů 1350 1200 550 1500 1650 1100 1200 550 1200 1800 2150 3000
Dolomiti Superski senior 5 dnů 2300 2300 1650 2600 2600 2050 2300 1650 2300 2900 3250 3950
bez skipasu bimbo, junior, muž, senior, žena -2150 -4300 -4950 -4000 -3350 -3900 -4300 -4950 -4300 -3700 -3350 -1850
4 nocí od
do
5. 12.
19. 12.
19. 12.
26. 12.
26. 12.
3. 1.
3. 1.
9. 1.
9. 1.
16. 1.
16. 1.
30. 1.
30. 1.
6. 2.
6. 2.
27. 2.
27. 2.
6. 3.
6. 3.
13. 3.
13. 3.
20. 3.
20. 3.
5. 4.
Civetta (P) bimbo 3, 4 dnů -1650 -3300 -3850 -3100 -2600 -3000 -3300 -3850 -3300 -2850 -2600 -1450
Civetta (P) junior 3 dnů -500 -1000 -1200 -950 -800 -900 -1000 -1200 -1000 -850 -800 -450
Civetta (P) junior 4 dnů -100 -300 -350 -300 -250 -300 -300 -350 -300 -250 -250 -150
Civetta (P) muž, žena 4 dnů 500 1000 1100 900 750 900 1000 1100 1000 850 750 400
Civetta (P) senior 3 dnů -150 -300 -400 -300 -300 -350 -300 -400 -300 -250 -300 -150
Civetta (P) senior 4 dnů 300 600 650 550 400 500 600 650 600 500 400 200
Civetta (P) + D. Superski bimbo 4 dnů -1650 -3300 -3850 -3100 -2600 -3000 -3300 -3850 -3300 -2850 -2600 -1450
Civetta (P) + D. Superski junior 4 dnů 850 50 -200 550 150 0 50 -200 50 200 450 1650
Civetta (P) + D. Superski muž, žena 4 dnů 1850 1500 1350 2100 1350 1350 1500 1350 1500 1550 1800 3000
Civetta (P) + D. Superski senior 4 dnů 1550 1050 800 1550 950 900 1050 800 1050 1100 1350 2550
Dolomiti Superski bimbo 3, 4 dnů -1650 -3300 -3850 -3100 -2600 -3000 -3300 -3850 -3300 -2850 -2600 -1450
Dolomiti Superski junior 3 dnů 1050 50 -500 250 400 0 50 -500 50 500 750 1500
Dolomiti Superski junior 4 dnů 1050 1000 450 1200 1300 900 1000 450 1000 1450 1700 2300
Dolomiti Superski muž, žena 3 dnů 2200 1500 950 1700 1700 1300 1500 950 1500 1950 2200 2750
Dolomiti Superski muž, žena 4 dnů 2200 2850 2300 3050 2900 2500 2850 2300 2850 3300 3550 3900
Dolomiti Superski senior 3 dnů 1850 1000 450 1200 1300 900 1000 450 1000 1450 1700 2300
Dolomiti Superski senior 4 dnů 1850 2200 1650 2400 2400 2000 2200 1650 2200 2650 2900 3400
bez skipasu bimbo, junior, muž, senior, žena -1650 -3300 -3850 -3100 -2600 -3000 -3300 -3850 -3300 -2850 -2600 -1450
3 nocí od
do
5. 12.
19. 12.
19. 12.
26. 12.
26. 12.
3. 1.
3. 1.
9. 1.
9. 1.
16. 1.
16. 1.
30. 1.
30. 1.
6. 2.
6. 2.
27. 2.
27. 2.
6. 3.
6. 3.
13. 3.
13. 3.
20. 3.
20. 3.
5. 4.
Civetta (P) bimbo 3, 4 dnů -1650 -3300 -3850 -3100 -2600 -3000 -3300 -3850 -3300 -2850 -2600 -1450
Civetta (P) junior 3 dnů -500 -1000 -1200 -950 -800 -900 -1000 -1200 -1000 -850 -800 -450
Civetta (P) junior 4 dnů -100 -300 -350 -300 -250 -300 -300 -350 -300 -250 -250 -150
Civetta (P) muž, žena 4 dnů 500 1000 1100 900 750 900 1000 1100 1000 850 750 400
Civetta (P) senior 3 dnů -150 -300 -400 -300 -300 -350 -300 -400 -300 -250 -300 -150
Civetta (P) senior 4 dnů 300 600 650 550 400 500 600 650 600 500 400 200
Civetta (P) + D. Superski bimbo 4 dnů -1650 -3300 -3850 -3100 -2600 -3000 -3300 -3850 -3300 -2850 -2600 -1450
Civetta (P) + D. Superski junior 4 dnů 850 50 -200 550 150 0 50 -200 50 200 450 1650
Civetta (P) + D. Superski muž, žena 4 dnů 1850 1500 1350 2100 1350 1350 1500 1350 1500 1550 1800 3000
Civetta (P) + D. Superski senior 4 dnů 1550 1050 800 1550 950 900 1050 800 1050 1100 1350 2550
Dolomiti Superski bimbo 3, 4 dnů -1650 -3300 -3850 -3100 -2600 -3000 -3300 -3850 -3300 -2850 -2600 -1450
Dolomiti Superski junior 3 dnů 1050 50 -500 250 400 0 50 -500 50 500 750 1500
Dolomiti Superski junior 4 dnů 1050 1000 450 1200 1300 900 1000 450 1000 1450 1700 2300
Dolomiti Superski muž, žena 3 dnů 2200 1500 950 1700 1700 1300 1500 950 1500 1950 2200 2750
Dolomiti Superski muž, žena 4 dnů 2200 2850 2300 3050 2900 2500 2850 2300 2850 3300 3550 3900
Dolomiti Superski senior 3 dnů 1850 1000 450 1200 1300 900 1000 450 1000 1450 1700 2300
Dolomiti Superski senior 4 dnů 1850 2200 1650 2400 2400 2000 2200 1650 2200 2650 2900 3400
bez skipasu bimbo, junior, muž, senior, žena -1650 -3300 -3850 -3100 -2600 -3000 -3300 -3850 -3300 -2850 -2600 -1450

Věkové kategorie:

 • kategorie junior: děti narozené po 28. 11. 2004 a před 29. 11. 2012
 • kategorie junior: děti narozené po 28. 11. 2004 a před 29. 11. 2012
 • kategorie junior: děti narozené po 28. 11. 2004 a před 29. 11. 2012
 • kategorie junior: děti narozené po 28. 11. 2004 a před 29. 11. 2012
 • kategorie junior: děti narozené po 28. 11. 2004 a před 29. 11. 2012
 • kategorie senior: osoby narozené před 28. 11. 1955
 • kategorie senior: osoby narozené před 28. 11. 1955
 • kategorie senior: osoby narozené před 28. 11. 1955
 • kategorie senior: osoby narozené před 28. 11. 1955
 • kategorie senior: osoby narozené před 28. 11. 1955
 • kategorie bimbo: děti narozené po 28. 11. 2012
 • kategorie bimbo: děti narozené po 28. 11. 2012
 • kategorie bimbo: děti narozené po 28. 11. 2012
 • kategorie bimbo: děti narozené po 28. 11. 2012
 • kategorie bimbo: děti narozené po 28. 11. 2012
 • slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit
 • poznámka: sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné osoby věkové kategorie "dospělý" se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti, délky i termínu platnosti důležité upozornění: podmínkou platnosti cen uvedených u každé konkrétní kapacity v rámci pobytů od 03.01. je prvním dnem platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém; v případě Vašeho zájmu o nezanedbatelně dražší skipas platný ve výše vypsaném datu a nesplňující podmínku začátku platnosti Vám kalkulaci rádi připravíme na vyžádání

Platnost skipasů

CIVETTA - platí pro skiareály Civetta a S. Fosca

DOLOMITI SUPERSKI - platí ve všech 12 střediscích Dolomity Superski

Kombinované - platí 3 až 5 dní jako Civetta a 1 až 3 dny jako Dolomiti Superski

 • Doporučujeme

  TESTOVÁNÍ LYŽÍ

  Stále věříme: 

  "Na hory s Talpou"

  Pojeďte si s námi užít prodloužený předvánoční víkend na náš vychytaný SKI OPENING s testováním lyží

  10.12. - 13.12.2020

  Kaunertal
  s bohatým doprovodným programem.

 • Doporučujeme

  POJIŠTĚNÍ ONLINE

   

  Cestovní pojištění "na míru" od Union pojištovny.

 • Novinka

  COVID Partner Pro

   

  Podařilo se nám sjendat výhodné storno podmínky u partnerů v různých destinacích.

  Informace brzy naleznete na našich stránkách, u jednolitvých středisek a residencí.

 • Novinka

  AKTUÁLNĚ

  Pro Vaši orientaci jsme zpracovali infromace k situaci v jednotlivých zemích.

  Podrobné informace k situaci naleznete zde.

  Informace se budeme snažit pravidelně aktualizovat.

   

Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

září - březen:

po - čt: 10:00 - 18:00
pá: 10:00 - 15:00   

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo