Val Senales - skipasy

Výška areálu 2011 - 3225 m

Z Prahy: 680 km
Z Brna: 790 km
(27 km)
Počet černých sjezdovek 5 Počet červených sjezdovek 16
Počet modrých sjezdovek 6 Počet zelených sjezdovek 0
11 lanovek a vleků
Počet lanovek 2x
Počet sedaček 5x
Počet vleků 4x
Běžecké tratě (km) 3
Kluziště
Bazén
7 nocí od
do
2. 12.
9. 12.
9. 12.
16. 12.
16. 12.
17. 12.
23. 12.
30. 12.
30. 12.
6. 1.
6. 1.
13. 1.
13. 1.
20. 1.
20. 1.
27. 1.
27. 1.
3. 2.
3. 2.
10. 2.
10. 2.
17. 2.
17. 2.
24. 2.
24. 2.
2. 3.
2. 3.
9. 3.
9. 3.
16. 3.
16. 3.
23. 3.
23. 3.
30. 3.
30. 3.
6. 4.
6. 4.
7. 4.
Val Senales / Schnalstal bimbo 5 dnů -6750 -6750 -6075 -6750 -6750 -6750 -6750 -6000 -6000 -5400 -6750 -6075 -6075
Val Senales / Schnalstal bimbo 6 dnů -6750 -6075 -6750 -6075 -6750 -6750 -6750 -5400 -6000 -6000 -6075 -6750 -6750
Val Senales / Schnalstal bimbo 7 dnů -4700 -4230 -4700 -6750 -6075 -5250 -4725 -4725 -6750 -6750 -6075 -6075 -6750 -6000 -6000 -6000 -6750 -6075 -6075
Val Senales / Schnalstal dospělý 5 dnů -900 -900 -900 -810 -810 -900 -900 -675 -675 -675 -900 -900 -900
Val Senales / Schnalstal dospělý 7 dnů 0 0 0 500 500 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 450 500 500
Val Senales / Schnalstal dítě 5 dnů -2745 -2745 -3050 -2745 -2745 -3050 -3050 -2430 -2700 -2430 -3050 -2745 -3050
Val Senales / Schnalstal dítě 6 dnů -2500 -2500 -2250 -2500 -2250 -2500 -2250 -2025 -2025 -2025 -2500 -2250 -2500
Val Senales / Schnalstal dítě 7 dnů -1575 -1750 -1575 -2200 -1980 -1755 -1755 -1755 -2200 -2200 -1980 -1980 -1980 -1710 -1900 -1710 -1980 -1980 -1980
Val Senales / Schnalstal junior 5 dnů -2650 -2385 -2385 -2385 -2385 -2650 -2650 -2350 -2115 -2350 -2650 -2385 -2650
Val Senales / Schnalstal junior 6 dnů -2050 -2050 -1845 -1845 -1845 -1845 -1845 -1800 -1800 -1620 -2050 -1845 -2050
Val Senales / Schnalstal junior 7 dnů -1450 -1450 -1450 -1530 -1700 -1440 -1440 -1600 -1530 -1700 -1530 -1530 -1530 -1305 -1305 -1450 -1530 -1530 -1700
Val Senales / Schnalstal senior 5 dnů -1440 -1440 -1440 -1440 -1440 -1440 -1440 -1260 -1260 -1260 -1440 -1440 -1600
Val Senales / Schnalstal senior 6 dnů -850 -850 -850 -850 -765 -850 -850 -675 -750 -675 -765 -765 -765
Val Senales / Schnalstal senior 7 dnů -540 -600 -600 -315 -350 -585 -585 -585 -350 -315 -315 -315 -315 -270 -270 -270 -315 -315 -350
Val Senales FAMILY bimbo 5 dnů -6750 -6750 -6075 -6075 -6750 -6750 -6750 -6000 -5400 -5400 -6750 -6075 -6750
Val Senales FAMILY bimbo 6 dnů -6750 -6075 -6750 -6750 -6750 -6750 -6750 -5400 -6000 -5400 -6750 -6075 -6075
Val Senales FAMILY bimbo 7 dnů -6075 -6075 -6075 -6750 -6075 -6750 -6750 -6000 -5400 -5400 -6075 -6750 -6075
Val Senales FAMILY dospělý 5 dnů -1440 -1600 -1600 -1440 -1440 -1600 -1600 -1400 -1260 -1400 -1440 -1440 -1600
Val Senales FAMILY dospělý 6 dnů -765 -765 -850 -850 -850 -765 -850 -675 -675 -675 -850 -765 -765
Val Senales FAMILY dospělý 7 dnů -315 -315 -315 -350 -350 -315 -315 -270 -300 -270 -350 -315 -350
Val Senales FAMILY dítě 5 dnů -3050 -2745 -3050 -2745 -2745 -3050 -3050 -2700 -2430 -2700 -3050 -2745 -2745
Val Senales FAMILY dítě 6 dnů -2250 -2500 -2500 -2250 -2500 -2250 -2500 -2025 -2250 -2250 -2250 -2500 -2500
Val Senales FAMILY dítě 7 dnů -2200 -1980 -1980 -2200 -2200 -1980 -1980 -1710 -1900 -1710 -1980 -1980 -1980
Val Senales FAMILY junior 5 dnů -2385 -2385 -2385 -2650 -2385 -2650 -2385 -2115 -2350 -2350 -2650 -2385 -2385
Val Senales FAMILY junior 6 dnů -1845 -2050 -2050 -2050 -1845 -1845 -1845 -1800 -1800 -1620 -2050 -2050 -1845
Val Senales FAMILY junior 7 dnů -1530 -1530 -1530 -1530 -1700 -1530 -1700 -1450 -1305 -1305 -1700 -1700 -1530
bez skipasu bimbo -4230 -4700 -4230 -6075 -6750 -4725 -4725 -5250 -6750 -6750 -6075 -6075 -6075 -5400 -5400 -6000 -6075 -6750 -6075
bez skipasu dospělý -4700 -4230 -4230 -6750 -6750 -4725 -4725 -4725 -6075 -6750 -6075 -6750 -6750 -5400 -5400 -6000 -6075 -6750 -6075
bez skipasu dítě -4230 -4230 -4230 -6750 -6075 -4725 -5250 -4725 -6075 -6075 -6075 -6075 -6075 -6000 -6000 -6000 -6075 -6075 -6075
bez skipasu junior -4230 -4700 -4230 -6750 -6750 -5250 -5250 -5250 -6750 -6075 -6750 -6750 -6750 -6000 -6000 -6000 -6750 -6075 -6075
bez skipasu senior -4230 -4700 -4230 -6075 -6750 -4725 -4725 -5250 -6750 -6075 -6075 -6750 -6075 -5400 -5400 -6000 -6750 -6750 -6075
6 nocí od
do
2. 12.
9. 12.
9. 12.
16. 12.
16. 12.
18. 12.
23. 12.
30. 12.
30. 12.
6. 1.
7. 1.
13. 1.
13. 1.
20. 1.
20. 1.
27. 1.
27. 1.
3. 2.
3. 2.
10. 2.
10. 2.
17. 2.
17. 2.
24. 2.
24. 2.
2. 3.
2. 3.
9. 3.
9. 3.
16. 3.
16. 3.
23. 3.
23. 3.
30. 3.
30. 3.
7. 4.
Val Senales / Schnalstal bimbo, dospělý, dítě, junior, senior 5, 7 dnů -5850 -5265 -5265 -5850 -5850 -5850 -5265 -4725 -5250 -5250 -5265 -5265
Val Senales / Schnalstal bimbo 6 dnů -5850 -5265 -5850 -5850 -5265 -5850 -5850 -5250 -4725 -4725 -5265 -5265
Val Senales / Schnalstal dospělý 6 dnů 900 810 900 810 900 810 900 675 675 675 900 810
Val Senales / Schnalstal dítě 5 dnů -2150 -1935 -1935 -2150 -2150 -2150 -1935 -1755 -1950 -1950 -1935 -2150
Val Senales / Schnalstal dítě 6 dnů -1440 -1440 -1600 -1600 -1440 -1440 -1440 -1500 -1500 -1350 -1440 -1600
Val Senales / Schnalstal junior 5 dnů -1575 -1575 -1575 -1750 -1575 -1575 -1575 -1600 -1440 -1440 -1750 -1750
Val Senales / Schnalstal junior 6 dnů -1035 -1035 -1035 -1150 -1150 -1035 -1150 -945 -945 -1050 -1035 -1150
Val Senales / Schnalstal senior 5 dnů -630 -630 -700 -700 -630 -630 -700 -585 -585 -585 -700 -700
Val Senales / Schnalstal senior 6 dnů 45 45 45 45 50 50 50 0 0 0 45 50
Val Senales FAMILY dospělý 5 dnů -700 -700 -700 -700 -630 -630 -630 -650 -585 -585 -630 -700
Val Senales FAMILY dospělý 6 dnů 45 50 50 50 50 45 50 0 0 0 45 45
Val Senales FAMILY dítě 5 dnů -1935 -2150 -2150 -2150 -2150 -2150 -2150 -1950 -1755 -1950 -2150 -1935
Val Senales FAMILY dítě 6 dnů -1600 -1600 -1440 -1600 -1440 -1440 -1600 -1350 -1500 -1350 -1440 -1440
Val Senales FAMILY junior 5 dnů -1750 -1575 -1750 -1575 -1750 -1750 -1575 -1600 -1600 -1600 -1575 -1750
Val Senales FAMILY junior 6 dnů -1150 -1150 -1150 -1035 -1150 -1035 -1035 -945 -1050 -1050 -1035 -1150
bez skipasu bimbo -4230 -4700 -4700 -5850 -5265 -5250 -5250 -5250 -5265 -5265 -5850 -5265 -5265 -4725 -5250 -4725 -5265 -5265
bez skipasu dospělý -4700 -4230 -4700 -5265 -5265 -5250 -4725 -4725 -5850 -5850 -5850 -5265 -5850 -4725 -4725 -5250 -5265 -5265
bez skipasu dítě -4230 -4230 -4700 -5850 -5265 -4725 -5250 -5250 -5265 -5850 -5850 -5850 -5850 -4725 -5250 -5250 -5265 -5265
bez skipasu junior -4700 -4700 -4700 -5265 -5265 -4725 -5250 -5250 -5850 -5850 -5850 -5850 -5265 -4725 -4725 -5250 -5265 -5850
bez skipasu senior -4700 -4230 -4230 -5265 -5850 -5250 -4725 -4725 -5265 -5850 -5850 -5850 -5265 -4725 -4725 -4725 -5265 -5850
5 nocí od
do
2. 12.
9. 12.
9. 12.
16. 12.
16. 12.
19. 12.
16. 12.
20. 12.
23. 12.
30. 12.
30. 12.
6. 1.
6. 1.
13. 1.
13. 1.
20. 1.
20. 1.
27. 1.
27. 1.
3. 2.
3. 2.
10. 2.
10. 2.
17. 2.
17. 2.
24. 2.
24. 2.
2. 3.
2. 3.
9. 3.
9. 3.
16. 3.
16. 3.
23. 3.
23. 3.
30. 3.
30. 3.
7. 4.
Val Senales / Schnalstal bimbo 4 dnů -3900 -3900 -3510 -4900 -4900 -4350 -4350 -4350 -4410 -4410 -4410 -4410 -4410 -3915 -4350 -3915 -4900 -4410
Val Senales / Schnalstal bimbo 5 dnů -3900 -3900 -3510 -4410 -4900 -4350 -3915 -4350 -4900 -4410 -4900 -4900 -4900 -4350 -4350 -4350 -4900 -4410
Val Senales / Schnalstal dospělý 5 dnů 720 720 720 950 950 810 810 810 950 950 855 855 855 810 810 810 950 950
Val Senales / Schnalstal dítě 4 dnů -1305 -1305 -1305 -1620 -1800 -1440 -1440 -1440 -1800 -1800 -1800 -1800 -1620 -1600 -1440 -1440 -1800 -1620
Val Senales / Schnalstal dítě 5 dnů -950 -855 -950 -1080 -1200 -945 -1050 -945 -1200 -1200 -1080 -1200 -1080 -945 -945 -1050 -1080 -1080
Val Senales / Schnalstal junior 4 dnů -1035 -1035 -1035 -1305 -1450 -1300 -1300 -1170 -1305 -1305 -1305 -1450 -1450 -1300 -1170 -1170 -1305 -1450
Val Senales / Schnalstal junior 5 dnů -585 -585 -650 -720 -800 -630 -630 -630 -800 -800 -800 -720 -720 -630 -700 -630 -800 -800
Val Senales / Schnalstal senior 4 dnů -405 -450 -405 -540 -540 -550 -550 -495 -600 -540 -540 -540 -540 -550 -550 -550 -600 -600
Val Senales / Schnalstal senior 5 dnů 200 180 180 250 225 225 250 225 225 225 250 250 250 250 250 250 225 225
Val Senales FAMILY bimbo 4 dnů -3900 -3900 -3510 -4900 -4410 -3915 -4350 -4350 -4410 -4900 -4900 -4900 -4410 -3915 -4350 -3915 -4410 -4900
Val Senales FAMILY bimbo 5 dnů -3900 -3510 -3900 -4900 -4410 -4350 -3915 -3915 -4410 -4900 -4900 -4900 -4900 -3915 -4350 -3915 -4900 -4900
Val Senales FAMILY dospělý 4 dnů -405 -405 -405 -540 -600 -550 -550 -550 -600 -540 -540 -540 -600 -495 -495 -550 -540 -600
Val Senales FAMILY dospělý 5 dnů 200 200 200 250 250 225 225 250 250 225 225 250 250 250 225 250 225 250
Val Senales FAMILY dítě 4 dnů -1305 -1305 -1305 -1800 -1620 -1600 -1440 -1600 -1620 -1800 -1620 -1800 -1620 -1600 -1600 -1600 -1620 -1620
Val Senales FAMILY dítě 5 dnů -855 -950 -855 -1200 -1080 -1050 -1050 -945 -1200 -1080 -1080 -1200 -1200 -945 -945 -1050 -1200 -1080
Val Senales FAMILY junior 4 dnů -1150 -1150 -1150 -1450 -1305 -1170 -1170 -1170 -1305 -1305 -1305 -1305 -1305 -1300 -1300 -1170 -1450 -1450
Val Senales FAMILY junior 5 dnů -585 -585 -585 -720 -720 -700 -630 -700 -720 -720 -720 -720 -800 -630 -630 -700 -720 -720
bez skipasu bimbo -3900 -3900 -3900 -4410 -4900 -4350 -4350 -3915 -4410 -4410 -4410 -4900 -4900 -4350 -4350 -3915 -4410 -4410
bez skipasu dospělý -3510 -3900 -3900 -4410 -4410 -3915 -4350 -4350 -4410 -4900 -4900 -4900 -4410 -4350 -3915 -4350 -4410 -4900
bez skipasu dítě -3510 -3900 -3510 -4900 -4900 -4350 -4350 -4350 -4410 -4410 -4410 -4900 -4900 -3915 -3915 -3915 -4410 -4900
bez skipasu junior -3900 -3900 -3510 -4410 -4900 -4350 -4350 -4350 -4900 -4900 -4410 -4410 -4410 -3915 -4350 -4350 -4410 -4410
bez skipasu senior -3510 -3900 -3900 -4410 -4900 -4350 -3915 -3915 -4900 -4410 -4900 -4900 -4900 -3915 -3915 -4350 -4410 -4410
4 nocí od
do
2. 12.
9. 12.
9. 12.
16. 12.
16. 12.
20. 12.
16. 12.
21. 12.
23. 12.
30. 12.
30. 12.
6. 1.
6. 1.
13. 1.
13. 1.
20. 1.
20. 1.
27. 1.
27. 1.
3. 2.
3. 2.
10. 2.
10. 2.
17. 2.
17. 2.
24. 2.
24. 2.
2. 3.
2. 3.
9. 3.
9. 3.
16. 3.
16. 3.
23. 3.
23. 3.
30. 3.
30. 3.
7. 4.
Val Senales / Schnalstal bimbo 3 dnů -2750 -2750 -2750 -3105 -3450 -2745 -2745 -2745 -3450 -3450 -3105 -3450 -3105 -2745 -2745 -2745 -3050 -3450
Val Senales / Schnalstal bimbo 4 dnů -2475 -2475 -2750 -3450 -3105 -2745 -2745 -2745 -3450 -3450 -3450 -3105 -3450 -3050 -2745 -3050 -2745 -3450
Val Senales / Schnalstal dospělý 4 dnů 750 675 750 900 1000 900 810 900 1000 900 1000 900 900 810 810 900 900 900
Val Senales / Schnalstal dítě 3 dnů -1000 -1000 -1000 -1170 -1300 -1100 -1100 -990 -1170 -1300 -1300 -1170 -1300 -1100 -1100 -990 -990 -1300
Val Senales / Schnalstal dítě 4 dnů -495 -550 -495 -650 -650 -495 -495 -495 -585 -650 -585 -585 -650 -495 -550 -495 -550 -585
Val Senales / Schnalstal junior 3 dnů -765 -765 -765 -945 -945 -900 -900 -900 -1050 -1050 -1050 -945 -945 -900 -900 -900 -810 -945
Val Senales / Schnalstal junior 4 dnů -300 -300 -270 -350 -315 -300 -300 -270 -315 -315 -315 -350 -350 -270 -300 -270 -300 -315
Val Senales / Schnalstal senior 3 dnů -350 -315 -315 -400 -400 -350 -315 -315 -360 -360 -400 -400 -360 -350 -315 -315 -315 -360
Val Senales / Schnalstal senior 4 dnů 315 315 350 450 405 400 360 360 405 405 450 450 450 360 360 360 400 450
Val Senales FAMILY bimbo 3 dnů -2750 -2750 -2750 -3450 -3105 -2745 -3050 -2745 -3105 -3450 -3450 -3450 -3450 -2745 -3050 -2745 -2745 -3105
Val Senales FAMILY bimbo 4 dnů -2750 -2750 -2475 -3105 -3105 -2745 -3050 -3050 -3450 -3105 -3450 -3450 -3105 -2745 -3050 -2745 -2745 -3450
Val Senales FAMILY dospělý 3 dnů -350 -350 -315 -360 -360 -350 -315 -315 -400 -360 -400 -360 -400 -350 -315 -315 -315 -360
Val Senales FAMILY dospělý 4 dnů 350 350 350 405 450 360 400 360 450 405 450 405 450 400 400 360 400 450
Val Senales FAMILY dítě 3 dnů -1000 -900 -900 -1170 -1170 -990 -1100 -1100 -1300 -1170 -1300 -1300 -1300 -1100 -1100 -1100 -990 -1300
Val Senales FAMILY dítě 4 dnů -495 -550 -550 -650 -650 -495 -495 -495 -650 -650 -650 -585 -650 -495 -550 -495 -550 -650
Val Senales FAMILY junior 3 dnů -850 -850 -765 -1050 -1050 -810 -810 -810 -945 -1050 -1050 -945 -1050 -900 -900 -810 -810 -1050
Val Senales FAMILY junior 4 dnů -300 -300 -300 -315 -350 -300 -300 -300 -350 -315 -315 -350 -350 -270 -270 -270 -270 -350
bez skipasu bimbo -2750 -2475 -2475 -3450 -3105 -2745 -2745 -2745 -3450 -3450 -3450 -3450 -3105 -3050 -3050 -2745 -2745 -3450
bez skipasu dospělý -2750 -2475 -2750 -3105 -3450 -3050 -2745 -2745 -3450 -3105 -3450 -3105 -3105 -3050 -3050 -3050 -3050 -3105
bez skipasu dítě -2750 -2750 -2475 -3450 -3450 -2745 -3050 -2745 -3105 -3450 -3105 -3450 -3105 -3050 -2745 -3050 -3050 -3105
bez skipasu junior -2750 -2475 -2475 -3105 -3450 -3050 -2745 -3050 -3105 -3105 -3450 -3450 -3105 -2745 -2745 -3050 -2745 -3450
bez skipasu senior -2475 -2475 -2750 -3450 -3105 -3050 -3050 -2745 -3450 -3105 -3105 -3450 -3450 -2745 -3050 -3050 -2745 -3105
3 nocí od
do
2. 12.
9. 12.
9. 12.
16. 12.
16. 12.
21. 12.
23. 12.
30. 12.
30. 12.
6. 1.
6. 1.
13. 1.
13. 1.
20. 1.
20. 1.
27. 1.
27. 1.
3. 2.
3. 2.
10. 2.
10. 2.
17. 2.
17. 2.
24. 2.
24. 2.
2. 3.
2. 3.
9. 3.
9. 3.
16. 3.
16. 3.
23. 3.
23. 3.
30. 3.
30. 3.
7. 4.
Val Senales / Schnalstal bimbo 3 dnů -2475 -2475 -2750 -3450 -3105 -3050 -3050 -3050 -3105 -3105 -3105 -3450 -3105 -2745 -3050 -3050 -3050 -3450
Val Senales / Schnalstal bimbo 4 dnů -2750 -2750 -2750 -3450 -3450 -2745 -2745 -3050 -3105 -3105 -3105 -3105 -3105 -3050 -2745 -2745 -2745 -3450
Val Senales / Schnalstal dospělý 4 dnů 675 675 675 900 900 810 810 900 1000 900 1000 900 1000 900 900 900 900 900
Val Senales / Schnalstal dítě 3 dnů -1000 -1000 -900 -1300 -1300 -990 -1100 -1100 -1170 -1300 -1170 -1170 -1300 -990 -990 -1100 -990 -1170
Val Senales / Schnalstal dítě 4 dnů -495 -550 -550 -585 -585 -550 -495 -495 -650 -585 -650 -585 -585 -495 -495 -550 -495 -650
Val Senales / Schnalstal junior 3 dnů -765 -850 -765 -1050 -945 -810 -900 -900 -945 -1050 -945 -945 -945 -900 -810 -900 -900 -1050
Val Senales / Schnalstal junior 4 dnů -270 -300 -300 -315 -350 -300 -300 -270 -350 -315 -315 -350 -315 -300 -300 -300 -300 -315
Val Senales / Schnalstal senior 3 dnů -350 -315 -350 -360 -360 -350 -315 -350 -360 -360 -360 -360 -360 -315 -350 -350 -350 -400
Val Senales / Schnalstal senior 4 dnů 350 350 315 450 405 360 400 360 450 405 450 405 450 360 400 360 360 450
Val Senales FAMILY bimbo 3 dnů -2475 -2475 -2475 -3450 -3105 -2745 -3050 -3050 -3450 -3450 -3105 -3105 -3450 -2745 -2745 -3050 -2745 -3105
Val Senales FAMILY bimbo 4 dnů -2750 -2475 -2750 -3450 -3105 -3050 -2745 -3050 -3105 -3450 -3450 -3450 -3105 -3050 -3050 -3050 -3050 -3450
Val Senales FAMILY dospělý 3 dnů -315 -350 -315 -400 -400 -315 -315 -350 -360 -400 -400 -360 -400 -315 -350 -350 -315 -400
Val Senales FAMILY dospělý 4 dnů 350 315 350 405 405 360 400 400 450 405 405 405 405 360 400 400 360 405
Val Senales FAMILY dítě 3 dnů -900 -900 -900 -1170 -1300 -990 -1100 -1100 -1300 -1170 -1300 -1300 -1170 -1100 -990 -990 -990 -1170
Val Senales FAMILY dítě 4 dnů -550 -495 -550 -650 -585 -495 -550 -550 -650 -650 -650 -585 -585 -550 -495 -550 -495 -650
Val Senales FAMILY junior 3 dnů -765 -765 -765 -945 -945 -900 -810 -810 -1050 -1050 -945 -1050 -1050 -900 -810 -900 -810 -945
Val Senales FAMILY junior 4 dnů -300 -300 -270 -350 -315 -270 -300 -270 -350 -315 -350 -315 -350 -270 -270 -300 -270 -315
bez skipasu bimbo -2475 -2475 -2750 -3105 -3450 -3050 -2745 -2745 -3105 -3450 -3105 -3105 -3450 -3050 -2745 -2745 -2745 -3450
bez skipasu dospělý -2750 -2475 -2475 -3450 -3105 -2745 -2745 -2745 -3105 -3105 -3450 -3105 -3105 -3050 -3050 -2745 -2745 -3105
bez skipasu dítě -2475 -2475 -2475 -3450 -3450 -2745 -2745 -2745 -3450 -3105 -3105 -3105 -3105 -2745 -3050 -3050 -2745 -3450
bez skipasu junior -2750 -2475 -2750 -3450 -3450 -2745 -2745 -3050 -3105 -3450 -3450 -3105 -3450 -3050 -3050 -2745 -2745 -3105
bez skipasu senior -2475 -2750 -2475 -3105 -3450 -3050 -3050 -2745 -3105 -3450 -3105 -3105 -3450 -2745 -3050 -2745 -2745 -3105

Věkové kategorie:

 • kategorie junior: děti narozené v letech 2005 až 2008
 • kategorie junior: děti narozené v letech 2005 až 2008
 • kategorie senior: osoby narozené v roce 1959 a starší (skipas Val Senales / Schnalstal)
 • kategorie bimbo: děti narozené v roce 2014 a mladší (skipas Val Senales / Schnalstal)
 • kategorie dítě: děti narozené v letech 2009 až 2013
 • kategorie dítě: děti narozené v letech 2009 až 2013
 • důležité upozornění - podmínkou platnosti uvedených cen: u pobytů na 3, 4, 5, 6 či 7 nocí od 17.12. do 24.12. vypsaných u některých ubytovacích kapacit je poslední den skipasu nejpozději 23.12.  u pobytů na 7 nocí od 06.01. je první den platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 07.01.  u pobytů na 7 nocí od 21.01. do 28.01. vypsaných u některých ubytovacích kapacit je poslední den skipasu nejpozději 27.01.  v případě Vašeho zájmu o nezanedbatelně dražší skipasy platné ve výše vypsaných datech a nesplňující podmínku začátku / konce platnosti Vám kalkulaci rádi připravíme na vyžádání i když by se některé slevy a příplatky mohly zdát chybné, jsou pouze nelogické
 • poznámka: sleva, resp. pevná cena pro kategorii bimbo* platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo* je podmíněno doprovodem právě jednoho z rodičů se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti skipas typu "bimbo" je vydáván pouze na základě dokumentů potvrzujících vzájemný rodinný stav
 • důležié upozornění: skiareál na ledovci bude dle předpokladů v provozu od 23. 12. 2023 do 7. 4. 2024
 • kategorie dospělý, junior a dítě FAMILY**: předmětná rodinná sleva, resp. příplatek pro kategorii dospělý, junior a dítě je podmíněna minimálním počtem 3 osob stejné rodiny (nelze započítat osoby v kategorii "senior" a "bimbo"), kdy alespoň 1 osoba kategorie "dospělý" je rodič dítěte (i dopělého) této rodiny se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti     rodinné, tedy FAMILY skipasy jsou vydávány pouze na základě dokumentů potvrzujících vzájemný rodinný stav
 • slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit
 • kategorie bimbo*: *pevná cena pro děti narozené v roce 2014 a mladší - 5 € / den

Platnost skipasů

VAL SENALES: platí pro celý skiareál Val Senales

ORTLER SKIARENA: platí navíc pro všech 14 dalších skiareálů oblasti Ortler Skiarena, tedy pro Rosskopf / Monte Cavallo, Corno del Renon, Merano 2000, Monte S. Vigilio, Val d’Ultimo / Schwemmalm, Plan, Reinswald, Trafoi, Solda, Watles, Malga San Valentino, Maseben, Belpiano a švýcarský skiareál Minschuns; z důvodu značných vzdáleností mezi jednotlivými skiareály není zprostředkováván CK 

 • Novinka

  TESTOVÁNÍ LYŽÍ

  "Na hory s Talpou"

  PITZTAL - již podruhé!

  7. - 10. 12. 2023

  Ceny od 5920 Kč/os.

  SKI OPENING s testováním lyží 

  Užijte si s námi prodloužený prosincový víkend !

 • Doporučujeme

  LES 2 ALPES

  Residence L´Ours Blanc

  150 m od sjezdovky, s bazénem

  20.1. -27.1. 2024

  AP  10/10 os.  

  11590 Kč/os.

  ubytování + skipas 6d
 • Doporučujeme

  LES 2 ALPES

  Residence L´Ours Blanc

  150 m od sjezdovky, s bazénem

  3.2. - 10.2. 2024

  AP  6/6 os.  

  Cena 12390 Kč/os.

  ubytování + skipas 6d

 • Doporučujeme

  LA PLAGNE- Plagne Soleil

  Residence Sun Valley

  s bazénem, 50 m od sjezdovky

  3.2. - 10.2.2024

  AP 8*/8 os.  14090 Kč/os. 

  (vč.SLEVY 900 Kč/os.)

  ubytování + skipas 6d

   

   

 • Doporučujeme

  ALPE D HUEZ

  Les Balcons d´Aurea

  residence s bazénem

  20.1. - 27.1.2024

  AP 6*/6 os.  

  Cena  9690 Kč/os.

  ubytování + skipas 6d

 • Doporučujeme

  SERRE CHEVALIER

  Residence L Aigle Bleu

  jarní prázdniny Praha 1-5

  3.2. - 10.2.2024

  AP 4/4 os.  

  Cena 10790 Kč/os. 

  ubytování + skipas 6d

   

 • Doporučujeme

  VARS

  Residence Pra Saint Marie

  s bazénem, 20 m od sjezdovky

  3.2. - 10.2.2024

  ST 2/2 os.

  Cena 13390 Kč/os.  

  ubytování + skipas 6d

 • Last minute

  LA ROSIERE

  Residence Les Balcons

  sauna, bazén

  6.1. - 13.1.2024

  AP 12/12 os.  9990 Kč/os. 

  (vč.SLEVY 800 Kč/os.)

  ubytování + skipas
 • Doporučujeme

  SERRE CHEVALIER

  Residence L Aigle Bleu

  50 m od lanovky

  jarní prázdniny Praha 1-5

  3.2. - 10.2.2024

  AP 6/6 os.  Cena 9790 Kč/os. 

  ubytování + skipas 6d

Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo