Sportberg Goldeck - skipasy
Počet černých sjezdovek 0 Počet červených sjezdovek 0
Počet modrých sjezdovek 0 Počet zelených sjezdovek 0
0 lanovek a vleků
7 nocí od
do
18. 12.
25. 12.
25. 12.
8. 1.
8. 1.
22. 1.
22. 1.
26. 2.
26. 2.
5. 3.
5. 3.
12. 3.
12. 3.
26. 3.
26. 3.
2. 4.
Sportberg Goldeck bimbo 0, 6, 7 dnů -4750 -5100 -4750 -5100 -4850 -4750 -4750 -4750
Sportberg Goldeck dospělý -300 -200 -300 -200 -250 -300 -300 -300
Sportberg Goldeck dospělý 7 dnů 400 600 400 600 450 400 400 400
Sportberg Goldeck dítě -2550 -2650 -4750 -5100 -4850 -4750 -4750 -4750
Sportberg Goldeck dítě 6 dnů -2350 -2550 -4750 -5100 -4850 -4750 -4750 -4750
Sportberg Goldeck dítě 7 dnů -2150 -2250 -4750 -5100 -4850 -4750 -4750 -4750
Sportberg Goldeck junior -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Sportberg Goldeck junior 6 dnů -1050 -1150 -1050 -1150 -1100 -1050 -1050 -1050
Sportberg Goldeck junior 7 dnů -750 -650 -750 -650 -700 -750 -750 -750
Sportberg Goldeck senior -950 -900 -950 -900 -950 -950 -950 -950
Sportberg Goldeck senior 6 dnů -700 -750 -700 -750 -700 -700 -700 -700
Sportberg Goldeck senior 7 dnů -350 -250 -350 -250 -300 -350 -350 -350
Top SkiPass Gold bimbo 0, 6, 7 dnů -4750 -5100 -4750 -5100 -4850 -4750 -4750 -4750
Top SkiPass Gold dospělý 950 1050 1250 1050 1300 1400 1250 950
Top SkiPass Gold dospělý 6 dnů 1250 1400 1500 1400 1650 1750 1500 1250
Top SkiPass Gold dospělý 7 dnů 1750 2100 2200 2100 2350 2450 2200 1750
Top SkiPass Gold dítě -1900 -2000 -1750 -2000 -1750 -1650 -1750 -1900
Top SkiPass Gold dítě 6 dnů -1750 -1850 -1600 -1850 -1600 -1500 -1600 -1750
Top SkiPass Gold dítě 7 dnů -1500 -1500 -1250 -1500 -1250 -1150 -1250 -1500
Top SkiPass Gold junior 400 450 650 450 700 800 650 400
Top SkiPass Gold junior 6 dnů 650 750 900 750 1000 1100 900 650
Top SkiPass Gold junior 7 dnů 1100 1400 1500 1400 1650 1750 1500 1100
Top SkiPass Gold senior -450 -450 -250 -450 -200 -100 -250 -450
Top SkiPass Gold senior 6 dnů -250 -250 -50 -250 0 100 -50 -250
Top SkiPass Gold senior 7 dnů 100 300 450 300 550 650 450 100
bez skipasu bimbo, dospělý, dítě, junior, senior -4750 -5100 -4750 -5100 -4850 -4750 -4750 -4750
5 nocí od
do
18. 12.
25. 12.
25. 12.
8. 1.
8. 1.
22. 1.
22. 1.
26. 2.
26. 2.
12. 3.
12. 3.
26. 3.
26. 3.
2. 4.
Sportberg Goldeck bimbo 0, 4, 5 dnů -3450 -3800 -3450 -3800 -3450 -3450 -3450
Sportberg Goldeck dospělý, senior 0, 4 dnů -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550
Sportberg Goldeck dospělý 5 dnů 650 750 650 750 650 650 650
Sportberg Goldeck dítě -2000 -2200 -3450 -3800 -3450 -3450 -3450
Sportberg Goldeck dítě 4 dnů -1750 -1900 -3450 -3800 -3450 -3450 -3450
Sportberg Goldeck dítě 5 dnů -1400 -1550 -3450 -3800 -3450 -3450 -3450
Sportberg Goldeck junior -1200 -1300 -1200 -1300 -1200 -1200 -1200
Sportberg Goldeck junior 4 dnů -800 -850 -800 -850 -800 -800 -800
Sportberg Goldeck junior 5 dnů -250 -300 -250 -300 -250 -250 -250
Sportberg Goldeck senior -1000 -1050 -1000 -1050 -1000 -1000 -1000
Sportberg Goldeck senior 5 dnů 50 50 50 50 50 50 50
Top SkiPass Gold bimbo 4, 5 dnů -3450 -3800 -3450 -3800 -3450 -3450 -3450
Top SkiPass Gold dospělý 4 dnů 1050 1050 1250 1050 1400 1250 1050
Top SkiPass Gold dospělý 5 dnů 1900 1950 2100 1950 2300 2100 1900
Top SkiPass Gold dítě 4 dnů -1200 -1400 -1100 -1400 -1050 -1100 -1200
Top SkiPass Gold dítě 5 dnů -800 -900 -650 -900 -550 -650 -800
Top SkiPass Gold junior 4 dnů 600 550 750 550 900 750 600
Top SkiPass Gold junior 5 dnů 1350 1400 1550 1400 1750 1550 1350
Top SkiPass Gold senior 4 dnů -50 -150 100 -150 200 100 -50
Top SkiPass Gold senior 5 dnů 550 500 750 500 850 750 550
bez skipasu bimbo, dospělý, dítě, junior, senior -3450 -3800 -3450 -3800 -3450 -3450 -3450
4 nocí od
do
18. 12.
25. 12.
25. 12.
8. 1.
8. 1.
22. 1.
22. 1.
26. 2.
26. 2.
12. 3.
12. 3.
26. 3.
26. 3.
2. 4.
Sportberg Goldeck bimbo 3, 4 dnů -2750 -3000 -2750 -3000 -2750 -2750 -2750
Sportberg Goldeck dospělý 4 dnů 700 800 700 800 700 700 700
Sportberg Goldeck dítě 3 dnů -1400 -1500 -2750 -3000 -2750 -2750 -2750
Sportberg Goldeck dítě 4 dnů -1050 -1100 -2750 -3000 -2750 -2750 -2750
Sportberg Goldeck junior 3 dnů -650 -700 -650 -700 -650 -650 -650
Sportberg Goldeck junior 4 dnů -100 -50 -100 -50 -100 -100 -100
Sportberg Goldeck senior 3 dnů -400 -450 -400 -450 -400 -400 -400
Sportberg Goldeck senior 4 dnů 150 250 150 250 150 150 150
Top SkiPass Gold bimbo 3, 4 dnů -2750 -3000 -2750 -3000 -2750 -2750 -2750
Top SkiPass Gold dospělý, senior 3, 4 dnů 650 650 800 650 900 800 650
Top SkiPass Gold dospělý 4 dnů 1750 1850 1950 1850 2100 1950 1750
Top SkiPass Gold dítě 3 dnů -1050 -1150 -950 -1150 -900 -950 -1050
Top SkiPass Gold dítě 4 dnů -500 -600 -400 -600 -350 -400 -500
Top SkiPass Gold junior 3 dnů 300 300 450 300 550 450 300
Top SkiPass Gold junior 4 dnů 1300 1350 1450 1350 1600 1450 1300
Top SkiPass Gold senior 3 dnů -200 -250 -100 -250 0 -100 -200
bez skipasu bimbo, dospělý, dítě, junior, senior -2750 -3000 -2750 -3000 -2750 -2750 -2750
3 nocí od
do
18. 12.
25. 12.
25. 12.
8. 1.
8. 1.
22. 1.
22. 1.
26. 2.
26. 2.
12. 3.
12. 3.
26. 3.
26. 3.
2. 4.
Sportberg Goldeck bimbo 2, 3 dnů -1900 -2050 -1900 -2050 -1900 -1900 -1900
Sportberg Goldeck dospělý 3 dnů 850 950 850 950 850 850 850
Sportberg Goldeck dítě 2 dnů -950 -1050 -1900 -2050 -1900 -1900 -1900
Sportberg Goldeck dítě 3 dnů -550 -550 -1900 -2050 -1900 -1900 -1900
Sportberg Goldeck junior 2 dnů -400 -450 -400 -450 -400 -400 -400
Sportberg Goldeck junior 3 dnů 200 250 200 250 200 200 200
Sportberg Goldeck senior 2 dnů -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300
Sportberg Goldeck senior 3 dnů 450 500 450 500 450 450 450
Top SkiPass Gold bimbo 2, 3 dnů -1900 -2050 -1900 -2050 -1900 -1900 -1900
Top SkiPass Gold dospělý 2 dnů 400 400 500 400 550 500 400
Top SkiPass Gold dospělý 3 dnů 1500 1600 1650 1600 1750 1650 1500
Top SkiPass Gold dítě 2 dnů -750 -800 -700 -800 -650 -700 -750
Top SkiPass Gold dítě 3 dnů -200 -200 -100 -200 -50 -100 -200
Top SkiPass Gold junior 2 dnů 150 200 250 200 350 250 150
Top SkiPass Gold junior 3 dnů 1150 1250 1300 1250 1400 1300 1150
Top SkiPass Gold senior 2 dnů -150 -200 -100 -200 -50 -100 -150
Top SkiPass Gold senior 3 dnů 650 700 750 700 850 750 650
bez skipasu bimbo, dospělý, dítě, junior, senior -1900 -2050 -1900 -2050 -1900 -1900 -1900

Věkové kategorie:

 • kategorie junior: děti narozené v letech 2003 až 2006
 • kategorie junior: děti narozené v letech 2003 až 2006
 • kategorie senior: osoby narozené v roce 1961 a starší (skipas Sportberg Goldeck)
 • kategorie senior: osoby narozené v roce 1961 a starší (skipas Sportberg Goldeck)
 • kategorie bimbo: děti narozené v roce 2016 a mladší
 • kategorie bimbo: děti narozené v roce 2016 a mladší
 • kategorie dítě: děti narozené v letech 2007 až 2015
 • kategorie dítě: děti narozené v letech 2007 až 2015
 • Čerpání každého skipasu kategorie bimbo (skipas zdarma) je podmíněno doprovodem právě jednoho z rodičů se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti (nutné doložit v místě věk a rodinnou příslušnost), resp. bez doprovodu rodičů je možné u skipasu Sportberg Goldeck zakoupit ve středisku tzv. „Minicard“ za 2,5 € / den.Dále v období od 08.01.2022 do 03.04.2022 je skipas zdarma též u kategorie dítě (pouze platnost Sportberg Goldeck) a tedy čerpání každého skipasu je opět podmíněno doprovodem právě jednoho z rodičů se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti (opět nutné doložit v místě věk a rodinnou příslušnost).
 • Doporučujeme

  TESTOVÁNÍ LYŽÍ

  "Na hory s Talpou"

  KAUNERTAL

  16 - 19. 12. 2021

  Pojeďte si s námi užít prodloužený předvánoční víkend na náš vychytaný SKI OPENING s testováním lyží 

  s bohatým doprovodným programem.

 • Novinka

  LISTOPADOVÉ LYŽOVÁNÍ

  PITZTAL

  18.11.  - 21.11. 2021

  skiopening - výhodné ceny

  3 noci + 3 dny skipas

  ledovcové lyžování

 • Doporučujeme

  VARS

  Residence Ecrin des Neiges

  80 m od sjezdovky

  15.1. - 22.1.2022

  AP 4/4 os.

  Akční cena 8390 Kč/os. 
  (vč. slevy 400 Kč/os.)
  ubytování + skipas 6d
 • Doporučujeme

  LA ROSIERE

  Residence Cimes Blanches

  komfortní residence s bazénem

  15.1. - 22.1. 2022

  AP 4/4 os.

  Akční cena 11790 Kč/os. 
  (vč. slevy 700 Kč/os.)
  ubytování + skipas
Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

září - březen:

po a st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo